Sørensen Arkitektur AS


om firmaet
kontakt

prosjekter 

Vi er offesiell
dTwin-partner:


               


Sørensen Arkitektur AS leverer de fleste typer arkitekttjenester.
Vi har inngående kjennskap til offentlig forvaltning og regelverk knyttet til bygg og eiendom.
Foruten vanlige arkitekttjenester hjelper vi gjerne til med råd om ulovlige byggetiltak og søknad om godkjenning i ettertid.
VÅRE TJENESTER

 • arkitekturprosjektering
 • utarbeidelse av byggesøknader
 • fagkyndig for utarbeidelse av forslag til detaljregulering
  • råd om byggesak og planprosess
  • 3D-scanning av bygninger
  • digital tvilling av bygg ved hjelp av dTwin fra Nemetschek Group
  • utarbeide søknad om støtte fra Kulturminnefondet eller andre støtteordninger  BAKGRUNN - JENS KRISTIAN SØRENSEN

  • tolv år som praktiserende sivilarkitekt
  • to år som byggesaksbehandler i enhet for tett by, Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune
  • to år som plansaksbehandler i enhet for plan, Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune​
  • Master i arkitektur fra NTNU  BAKGRUNN - KARL PETTER INGVOLDSTAD

  • fem år som ansvarlig søker og prosjekterende for arkitektur
  • eiendomsutvikler med egne prosjekter
  • to som eiendomsforvalter og prosjektleder
  • Master i eiendomsutvikling fra Ås
  • Bachelor i anleggsteknikk fra Høyskolen i Sør-Trønderlag